Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Všeobecne

Požiadavky: žiadne

Hrdinu dostaneš v momente ako si založíš účet.

Hrdinu môžeš poslať na podporu do inej dediny ako ktorúkoľvek inú jednotku. Avšak na rozdiel od iných jednotiek, môžeš hrdinu ovládať z ktorejkoľvek tvojej dediny. Ak chceš hrdinu ovládať z inej dediny, musíš ho tam vyslať ako podporu a pri posielaní zaškrtnúť okienko "umiestniť hrdinu". Keď hrdina dorazí do dediny, kde si ho poslal, budeš ho môcť ovládať, akoby bol v tejto dedine vytvorený.

V závislosti od vybraného národa, hrdina získa 1 špeciálnu vlastnosť. Táto špeciálna vlastnosť sa nedá zlepšovať.

 • Rimania:
  Hrdinova bojová sila sa zvýšuje o 100 bodov, namiesto 80, za každý priradený bod skúsenosti.
 • Galovia:
  +5 k rýchlosť, ak má hrdina koňa.
 • Germáni:
  20 % “prienik do úkrytov” (známe aj ako “lúpežný bonus”) pre všetky jednotky útočiace spolu s hrdinom.

Po vytvorení hrdinu má hrdina 4 body skúsenosti priradené do produkcie surovín. Jednotlivé atribúty sa dajú zlepšovať až po úroveň 100. Pri každom postúpeni o úroveň získa hrdina 4 body skúsenosti ktoré môžu byt rozdelené na vylepšenie jednotlivých atribútov.

 • Bojová sila:

  Body priradené tomuto atribútu zvyšujú útočnú a obrannú hodnotu hrdinu. Váš hrdina sa počíta medzi jazdecké jednotky ak je vybavený koňom, a medzi pešiakov ak koňa nemé.

 • Off bonus:

  Body pridané do tejto schopnosti zvýšia silu útoku celej armády o 0,2% za každú úroveň schopnosti (maximum je 20%), ale tento bonus sa viaže len na armádu, s ktorou hrdina útočí.

 • Def bonus:

  Body pridané do tejto schopnosti zvýšia schopnosť obrany celej armády o 0,2% za každú úroveň schopnosti (maximum je 20%), ale tento bonus sa viaže len na tvoju obrannú armádu, teda len na tvoje jednotky.

 • Produkcia surovín:

  Body pridané do tejto schopnosti zvýšia produkciu surovín v dedine kde sa hrdina nachádza. Môžeš si vybrať, či bude zvyšovať produkciu len pre 1 druh surovín, alebo sa produkcia rovnomerne zvýši pre všetky suroviny. Zmeniť toto prerozdelenie sa dá kedykoľvek.

Po vybudovaní 10 úrovne hrdinského dvora môže hrdina anektovať oázy v susedstve dediny. Pri úrovni budovy 10 môže byť obsadená 1 oáza, pri úrovni 15 dve, pri úrovni 20 tri oázy. Oázy které môžeš anektovať sa musia nachádzať v štvorci 7x7 políčok okolo tvojej dediny, keď je tvoja dedina v strede toho štvorca.

Na obrázku dole je príklad, tvoja dedina je označená čiernym kruhom a oázy ktoré teoreticky môžeš anektovať sú označené červenými kúžkami. RADA: Z jednej dediny môžeš zabrať len tri oázy.

Conquerable oasesObsadenie oázy, ktorú vlastní iný hráč je taktiež možné. Musíš mať voľný aspoň jeden slot vo svojom hrdinskom dvore. Oázy vlastnené hráčmi sa dajú obsadiť normálnym útokom. Nezabudni že musíš poslať do boja aj hrdinu, inak oázu neobsadíš. Pokiaľ dedina, z ktorej útočíš nevlastní žiadne oázy, prvý úpešný útok zníží loajalitu oázy o 100%. Pokiaľ už jednu máš, úspešné útoky znížia loajalitu len o 60% a pokiaľ vlastníš už dve, úspešné útoky znížia loajalitu o 40%.


Jednotky s vyššou bojovou silou sú, samozrejme, lepšie a silnejšie ako tie s nižšou bojovou silou. Náklady na oživenie silnejších jednotiek sú vyššie ako tých slabších. Hráč môže vlastniť jedného hrdinu a keď hrdina zomrie, dá sa oživiť.

Simulátor hrdinu

Skúsenosti

Skúsenosti
Úroveň Zabitia   Úroveň Zabitia   Úroveň Zabitia   Úroveň Zabitia   Úroveň Zabitia
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

FAQ and further information

Akú nosnosť má hrdina?
- Hrdina nemôže niesť žiadne suroviny.

Zobrazia sa hrdinovia v hláseniach o výsledku boja.
- Áno, zobrazia.

Zobrazia sa schopnosti hrdinu v hláseniach o výsledku boja?
- Nie, nezobrazia.

Aká je najvyššia úroveň schopností?
- Maximálna úroveň je 100 na jednu schopnosť.

Je možné brániť dedinu s viac hrdinami?
- Áno, ale def-bonus získajú len jednotky hráča, ktorý vlastní hrdinu pridávajíceho bonus.

Kedy hrdina stráca život?
- Skoro vždy, keď zaútočíš na dedinu s opevnením (palác + hradby), tvoj hrdina bude aspoň trochu zranený.

Môže byť hrdina v útoku alebo obrane sám?
- Áno, ale neodporúča sa to, pretože tvoj hrdina zomrie, pokiaľ príjde v jednom boji o viac než 90% života.

Ako sa vypočítávajú skúsenosti hrdinu?
- Každý zabitý vojak (exp = výživa mŕtvého vojaka) v boji, kde je hrdina, pridáva hrdinovi skúsenosti. Pozri sa na tabuľku hore pre informácie, koľko zabití/skúseností hrdina potrebuje k postupu na ďaľšiu úroveň.

Dostane hrdina skúsenosti, pokiaľ zomrie v boji?
- Áno, dostane.

Ako sú skúsenosti delené, pokiaľ je v dedine viac brániacich hrdinov?
- Sú rovnomerne rozdelené medzi hrdinov.
Príklad: Pokiaľ bránia 3 hrdinovia, každý dostane 1/3 skúseností.

Získava hrdina vylepšenia získateľné v kováčskej dielni?
- Nie, nemajú na hrdinu vplyv, nezáleží kedy bolo vylepšenie dokončené.

Kedy môžem anektovať oázy? 
- Potrebuješ hrdinský dvor úrovne 10, 15 alebo 20 pre anektovanie 1, 2 a 3 oáz.

Koľko môžem mať aktívnych hrdinov naraz?
- Každý hráč môže mať len jedného hrdinu. Pokiaľ hrdina zomrie, hráč ho môže oživiť.

Môžem premiestniť hrdinu do inej dediny a útočiť s ním odtiaľ?
- Áno, pokiaľ ho pošleš do svojej dediny ako podporu a zaškrtneš okienko "umiestniť hrdinu".

Čo sa stane so schopnosťami a skúsenosťami hrdinu pokiaľ ho oživím?
- Hrdina bude mať zas 100% života, schopnosti a skúsenosti sa nezmenia.

Rýchlosť regenerácie hrdinu
- Štandardne je to 10 za deň, ale dá sa to zvýšiť rôznymi predmetmi.

Ak hrdina pri výprave zomrie, získam nejake predmety?
- Nie.

Kde môžem zmeniť nastavenia hrdinu?
- V pravom hornom rohu vidíš obrázok svojho hrdinu. Ak klikneš na obrázok, otvorí sa stránka s nastaveniami hrdinu.

Za akú jednotku sa hrdina považuje? Jazda alebo pechota?
- Hrdina sa považuje za jazdeckú jednotku, ak je výbavený koňom, a za pechotu, ak nie je vybavený koňom.

Stratím predmety ak hrdina umrie?
- Nie.

Môžem pre/pomenovať svojho hrdinu?
- Nie.

Ako môžem oživiť svojho hrdinu?
- Ak tvoj hrdina zomrel, otvor jeho nastavenia. Tam nájdeš možnosť hrdinu oživiť - potrebuješ len dostatok surovín alebo Vedro.

Počíta sa hrdinova bojová sila do útoku aj obrany?
- Áno.

Čo znamená "tvoj hrdina nebude obraňovať dedinu, v ktorej sa práve nachádza. " v nastaveniach hrdinu?
- To znamená že hrdina sa nezúčastní obrany dediny, v ktorej sa práve nachádza. Ak ale pošlech hrdinu ako podporu do tvojej dediny, na obrane sa zúčastní aj keď je táto funkcia zapnutá.

Aká je doba oživenia hrdinu?
- (úroveň+1) hodín, maximálne 24 hodín

Môj hrdina vždy zomrie, čo mám robit?
- Musíš zvýšiť jeho bojovú silu.

Môžu byť predmety, ako napríklad mastičky, hrdinovi ukradnuté?
- Nie.

Dajú sa veci posielať alebo obchodovať s nimi v rámci aliancie?
- Nie.

Čo potrebujem aby som vedel ovládať hrdinu z inej dediny?
- Nič, len pri jeho vysielaní musíš označiť okienko "umiestniť hrdinu".

Skúsenosti


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie