Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Problémy s obilím

Jeden z prvých problémov, ktorý väčšina hráčov má je surovinový manažment - obzvlášť čo sa týka produkcie obilia. Toto si väčšinou každý všimne, až keď ide na hlavnú obrazovku a vidí tam v zozname produkcie: Crop Obilie: 2 za hodinu
Veľa budov, polí a tiež aj vojaci spôsobujú neustály pokles produkcie obilia, čo je vyjadrené pri ikonke Consumption v potrebných surovinách.
Napríklad, úroveň 1 drevorubača vyžaduje:
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2

To znamená, že treba vziať zo skladu 40 dreva, 100 hliny, 50 železa a 60 obilia zo sýpky. Navyše, bude to každú hodinu stáť 2 obilia. Táto spotreba obilia sa kumuluje a úroveň 2 drevorubača konzumuje ďalšiu jednotku obilia navyše (3 v súčte). Na vrchu obrazovky môžeš vidieť aktuálne stavy surovín, produkciu aj spotrebu obilia:
Lumber 145/800 Clay 200/800 Iron 100/800 Crop 90/800 Consumption 12/14

Cropland Toto znamená, že máš momentálne k dispozícii 145 dreva, 200 hliny, 100 železa, 90 obilia a spotrebu 12 obilia z celkových 14, čo vyprodukuje dedina za hodinu. V tejto situácii, keby si sa pokúsil vylepšiť drevorubača na úroveň 1, nebolo by to možné, pretože hra sa ti pokúša zabrániť znížiť produkciu obilia pod úroveň 2/hodina.

Na zvýšenie produkcie obilia, choď na stránku s poliami a klikni na jedno z obilných (žltá farba). Tak sa dozvieš koľko surovín je potrebných aby si ho vylepšil. V prípade, že tieto požiadavky spĺňaš, malo by to byť možné. Maj na pamäti, že aj úroveň 1 obilného pola vyžaduje 20 obilia samo o sebe aby sa mohlo postaviť.

Záporná produkcia obilia a jej dôsledky
V prípade, že spotreba vojska a populácie dediny je väčšia ako dokáže uživiť produkcia obilia sama o sebe, bude táto produkcia zobrazená ako záporná. To značí, že vojaci budú vyprázdňovať sýpku. Ak ju majiteľ dediny nenaplní skôr ako stav obilia v nej dosiahne hodnotu 0, vojaci začnú postupne umierať od hladu. Keď produkcia obilia dosiahne 0, umieranie sa zastaví.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie