Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Stajne

Stable

Požiadavky: Kováč úroveň 3, Akadémia úroveň 5, minimálna verzia Travianu: 2.5

V Stajniach sa trénuje jazda. Čím vyššia úroveň, tým sú vojaci rýchlejšie trénovaní.

Na vyšších úrovniach môžeš trénovať odlišné typy vojakov hneď ako ich vyskúmaš v akadémii.

Cena tréningu Rimanských vojakov
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Equites Legati Equites Legati 140 160 20 40 2
Equites Imperatoris Equites Imperatoris 550 440 320 100 3
Equites Caesaris Equites Caesaris 550 640 800 180 4
Cena tréningu Germánskych vojakov
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Paladin Rytier 370 270 290 75 2
Teutonic Knight Teuton jazdec 450 515 480 80 3
Cena tréningu Galských vojakov
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Pathfinder Sliedič 170 150 20 40 2
Theutates Thunder Theutates blesk 350 450 230 60 2
Druidrider Druid jazdec 360 330 280 120 2
Haeduan Haeduan 500 620 675 170 3

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie