Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Ako používať prehľad dediny, centrum dediny a mapu

beginner


Toto je prehľad dediny. Sú tam umiestnené políčka so surovinami;  môžeš ich rozšíriť, čím sa zvýši ich produkcia. Na obrázku vyššie nie su rozšírené žiadne surovinové políčka, čo znamená že ich produkcia je minimálna a v priebehu hry ju budeš musieť zvýšiť. Skôr ako začneme, poďme si ešte vysvetliť informácie zobrazené v prehľade dediny. 

Oblasť 1: Ukazuje množstvo surovín ktoré máš uskladnené v dedine (čísla naľavo od /)  a maximálne množstvo ktoré tvoje sklady a sýpky dokážu uschovať (čísla napravo od /). Viac surovín mať nemôžeš a nedoporučujeme ti nechávať sklad/sýpku plnú, pretože to spôsobí ich "pretečenie", inými slovami stratu surovín, keďže sa nemajú kde uskladniť. Malé stĺpcové ukazovatele pod číslami budú zelené ak ešte existuje voľná kapacita, ale zmenia sa na červené ak už dochádza k strate surovín. Úplne napravo je obrázok obilia s červeným krížikom. Ten reprezentuje spotrebu obilia. Spotreba obilia je celkové množstvo obilia spotrebované obývateľmi a jednotkami; spotreba obilia je naľavo, celková produkcia obilia v dedine (alebo maximálny počet jednotiek a obyvateľov ktorý dokážeš uživiť bez nutnosti zvýšenia produkcie obilia) je napravo od /. Jednotky a populácia spotrebuvávajú obilie; to znamená, že ak máš produkciu obilia 72 za hodinu, zobrazí sa že produkuješ len 64 za hodinu, pretože 8ks  obilia su spotrebované ako potrava. Momentálne nemáš armádu, takže o armádu a jej spotrebu sa budeš zaujímať neskôr. Číslo napravo od 8 je maximálne množstvo obyvateľov ktoré je tvoja malá dedinka schopná uživiť a zostane také malé az kým nerozšíriš obilné polia.

Oblasť 2: Toto je hlavný prehľad surovinových polí. Ako sa bude tvoja dedinka rozvíjať, budeš musieť políčka rozšíriť, aby si zvýšil ich produkciu. Momentálne je to prázdne a zostane to tak kým nezačneš budovať. Nezabúdaj, surovinové polia sú tvoja možnosť vybudovať silnú ekonomiku, bez nich nemôže fungovať žiadna dedinka. V Traviane existujú 4 druhy surovín: obilie (tiež nazývané crop), drevo, železo a hlina.  Všetky sú dôležité, ale obilie je špeciálne, vždy by si ho mal mať dostatok, keďže je potrebné nie len na stavanie, ale aj na výživu jednotie v dedine. Niektorá surovina je dôležitejšia ako iná surovina pre určitý národ. Galovia napríklad potrebujú veľa hliny, Rimania potrebuju množstvo železa, Germáni zas viac dreva.

Oblasť 3: Zobrazuje hodinovú produkciu surovín v dedine. Keď budeš budovať a rozširovat surovinové polia, produkcia sa bude zvyšovať.

Oblasť 4: Zobrazuje jednotky prítomné v dedine. Keďže si práve začal a ešte nemáš postavené Zhromaždisko, nemáš žiadne jednotky.

beginner


Toto je centrum dediny, kde môžeš postaviť nové budovy a skúmať a trénovať jednotky. Iste si si všimol, že jedna budova je už postavená; je to tvoja hlavná budova. Hlavná budova je najdôležitejšia budova, pretože je potrebná na vybudovanie skoro všetkých ostatných budov. Ako vidíš, v dedine máš malé krúžky; volajú sa stavebné pozície (sloty) a predstavujú miesta na ktorých môžeš postaviť novú budovu. Existujú ale aj špeciálne miesta, na ktorých sa dajú postaviť niektoré špeciálhne budovy:

1. (červené): Vačšinou sa nachádza poblíž riek alebo na okraji, to je miesto kde môžeš postaviť múr chrániaci tvoju dedinku. Každý národ má iný typ múru, rôzne chrániaci dedinku.

2. (oranžové): To je miesto kde môžeš vybudovať Zhromaždisko. Používa sa na ovládaniejednotiek a zamierenie katapultov na cieľ. Čim vyššia je úroveň zhromaždiska, tým úspešnejšie sú tvoje katapulty v mierení na cieľ. Zhromaždisko je tiež potrebné na vybudovanie Kasárni a niektorých ďaľších budov, takže ak ho nepostavíš, nebudeš môcť trénovať vojakov.

map


Toto je hlavná mapa používaná v hre. V strede mapy, označená žltým štvorcom, sa nachádza tvoja dedinka. Iné dedinky, označené oranžovým štvorcom, sú tvoje susedné dediny.  Dediny označené modrým štvorcom sú dediny tvojich spoluhráčov z aliancie, zeleným sú dediny z aliancie s ktorou máte spojenectvo, svetlozelené sú z aliancie s ktorou máte DON (Dohoda o neútočení). Ak presunieš kurzor nad dedinku, zobrazia sa ti detaily o dedine, ako meno hráča, aliancia a populácia dediny. Ak na dedinu klikneš, zobrazí sa viac informácií a dostaneš možnosť zaútočiť alebo poslať obchodníkov.

Červený kruh s číslom 1 a lesom sa volá oáza. Ak by si klikol na ten štvorec, uvidel by si informácie o tom, koľko divých zvierat tam je a mal by si možnosť poslať lúpež na oázu kôli surovínam.  Ked v budúcnosti postavíš Hrdinský dvor a rozšíriš ho na úroveň 10, budeš môcť pripojiť oázu k svojej dedine a získaš bonus na produkciu určitej suroviny, ale na to ešte nie si pripravený.

Červená elipsa s číslom 2 obsahuje polia na zadávanie súradníc, aby si zobrazil mapu okolo konkrétnych súradníc. Ak tam napíšeš náhodné čísla, napríklad -29 a -82, zobrazí sa mapa okolia týchto súradníc.

Tip: Viac informácií o mape nájdeš  tu


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie