Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Ako používať mapu?

Ako používať mapu?

Klávesové skratky

Pohyb

 • Doľava: [A] alebo [ĽAVÁ ŠÍPKA] alebo [NUMLOCK 4]
 • Doprava: [D] alebo [PRAVÁ ŠÍPKA] alebo [NUMLOCK 6]
 • Hore: [W] or [UP ARROW KEY] alebo [NUMLOCK 2]
 • Dolu: [S] or [DOWN ARROW KEY] aleb o[NUMLOCK 8]
 • Hore a doľava: kombinácia "Doľava" a "Hore" alebo [NUMLOCK 7]
 • Hore a doprava: kombinácia "Dopravat" a "Hore" alebo [NUMLOCK 9]
 • Dolu a dopravat: kombinácia "Doprava" a "Dolu" alebo [NUMLOCK 3]
 • Dolu a doľava: kombinácia "Doľava" a "Dolu" alebo [NUMLOCK 1]
  Zvýšiť rýchlosť pohubu je potrebné držať [SHIFT] a príslušný smer
 • Znížiť rýchlosť pohybu je potrebné držať [CONTROL] a príslušný smer

Priblíženie

 • Priblížiť [+]
 • Vzdialiť: [-]

Ostatné

 • zobraziť/ukryť minimapu: [M]
 • nastavenia: [O] (písmeno nie nula)
 • mriežka: [G]

Myš

Ľavé tlačítko: otvorí sa okno s informáciami o danom poli

pravé tlačítko: otvorí sa kontextové menu. Tu sú veľmi dôležité možnosti ako napr:

 • poslať vojakov (ak je tam oáza alebo dedina)
 • poslať obchodníkov (ak je tam dedina)
 • označiť alianciu tohoto hráča pre teba(ak je tam oáza alebo dedina hráča, ktorý je v aliancii)
 • označiť hráča pre teba(ak je tam oáza alebo dedian hráča)
 • označiť alianciu tohoto hráča pre tvoju alianciu(ak je tam oáza alebo dedina hráča, ktorý je v aliancii)
 • označiť hráča pre tvoju alianciu(ak je tam oáza alebo dedian hráča)

Ľavé tlačítko myši držať a pohybovať kurzorom: posúvanie mapy

Koliesko myši: Priblížiť/Vzdialiť

Nástroje

 Na mape sa nachádzajú niektoré nástroje. Ich popis je zľava doprava.

 • priblížiť: Priblížiť mapu
 • vzdialiť: Vzdialiť mapu
 • Priblíženie: Skokové priblíženie pomocou roletového menu.
 • Celá obrazovka: Zobraziť mapu na celú obrazovku (len pre uživateľov Plus). Ak sa zobrazí tento režim, bude použitá veľkosť okna prehliadača. Zmenou veľkosti okna po zobrazení mapy sa mapa nezmení.
 • Použi vlastné značky: Ukázať alebo skryť tvoje značky na mape (nie vlajočky).
 • Použiť aliancčné značky: Ukázať alebo skryť značky tvojej aliancii na mape (nie vlajočky) (iba ak si členom aliancie).
 • Cropfinder: Otvorí sa menu cropfindera (iba ak je aktivovaný Gold Club).

Minimapa

Vpravo hore je možné nájsť minimapu. Je tam malá šípka ktorá vyroluje túto minimapu. Môžeš sa pohybovať kurzorom myši po mape a zobrazia sa ti súradnice daného poľa. Keď klikneš na minimapu, veľká mapa sa presunie na špecifickú pozíciu.

Nastavenia

Nastavenia sú v pravom dolnom rohu mapy. Takisto môžeš vyrolovať toto menu kliknutím na šípku. Tu môžeš nastaviť, zmazať alebo editovať vlajočky a všetky značky pre alianciu alebo hráčov. (Sú tu dve záložky: jedna pre hráča a jeden pre alianciu (ak si v nejakej)). Je tu niekoľko možností: "aliancia", "hráči","vlajočky".

 

 • Aliancia: zobrazí všetky značky v aliancii
 • Hráčov: zobraziť všetky značky pre hráča
 • Vlajočky: zobraziť všetky vlajočky

Pri každom nadpise je zobrazené + (zelené). Ak na toto plus klikneš, možeš vložiť ďalšiu značku (pozri tiež kontextové menu -> myš -> pravý klik). 

Aliancia:

 • Ak klikneš na tento názov, zobrazí sa aliančná stránka
 • Ak klikneš na symbol pred meno, môžeš editovať svoj záznam
 • Ak klikneš na x, záznam bude zmazaný.

Hráči:

 • Ak klikneš na meno hráča, zobrazí sa stránka daného hráča
 • Ak klikneľ na symbol pred menom , môžeš editovať svoj záznam.
 • Ak klikneš na x, záznam bude zmazaný.

Vlajky:

 • Ak klikneľ na meno, zobrazí sa pozícia vlajočky na mape.
 • Ak klikneľ na symbol pred menom , môžeš editovať svoj záznam.
 • Ak klikneš na x, záznam bude zmazaný.

Vložiť súradnice

Ak sa potrebuješ dostať na špecifickú pozíciu, môžeš vložiť súradnice vpravo a stlačiť enter.

Mapy a URL

URL mapy je http://xy.travian.sk/karte.php (xy za číslo servera, na ktorom hráš). Môžeš vkladať viacero údajov a takisto aj ich kombináciu.

 • x: nastaviť X-ovú súradnicu (len s parametrom Y)
 • y: nastaviť Y-ovú súradnicu (len s parametrom X)
 • pribl96enie: nastaviť úroveň priblíženia
 • celá obrazovka: zobrazí mapu na celú obrazovku

FAQ a ďalšie informácie

"Dedina horí" na mape, čo to znamená? - Momentálne NEPRÍSTUPNÉ
Ak sa pozrieš na mapu a uvidíš dedinu s oranžovými plameňmi, znamená to že na dedinu bol vedený útok. Minimálne nejaké obranné jednotky padli v boji.

Červená šípka smerujúca na dedinu znamená čo? - Momentálne NEPRÍSTUPNÉ
Niekto zaútočil alebo poslal nájazd na dedinu a stratil aspoň jednu jednotku. Šípka je v smere útočníka.

Čo znamenajp znamenia na mape?

Na mape môžeš nájsť 3 typy označení:
   1. Dva rôzne typy pre výpravy: Jedna reprezentuje normálnu obtiažnosť, druhá je pre ťažké výpravy.
   2. Dva rôzne typy pre oázy: Zelená pre nedobyté oázy, červená pre oázy hráčov.
   3. Značky tvoje a tvojej aliancie (vlajočky)

Prečo dedina na mape vyzerá inak?
Môžeš vidieť národ v danej dedine, hlavne obranný val. Každý národ má svoj val. Aj ke+d vidíš val na mape, to ešte neznamená že v danej dedine je nejakú obranný val postavený.Vzhľadom na veľkosť (počet obyvateľov) dediny, rozoznávame 4 rôzne typy grafiky. Ak má tvoja dedina iba niekoľko obyvateľov, môžeš v dedine na mape vidieť iba sýpku a obranný val. Ďalšia úroveň zobrazuje kováča a tak ďalej

Ďalej sú tu zobrazené farby okolo dediny (napr. tvoje dediny, dediny aliancie atď). Dediny Natarov sú sivé.

Pomôcky

Oázy:
   neobsadená/obsadená
   súradnice
   bonus
Dediny: 
   meno
   súradnice
   majiteľ
   populácia
   aliancia
   národ
   reporty + korisť


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie