Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

06. Poslať jednotky pred útokom preč

Únik je funkcionalita, ktorá sa poskytuje zadarmo členom Gold Klubu. Nastavenie úniku jednotiek je možné iba v hlavnej dedine.

evasion

Vojaci opustia dedinu v momente útoku na dedinu a vrátia sa o 180 sekúnd neskôr. Vojaci uhnú iba v prípade, že NIE sú žiadni vracajúci sa vojaci po dobu 10 sekúnd pred útokom, okrem jednotiek vracajúcich sa z úniku. Táto možnosť je iba pre jednotky, ktoré boli v danej dedine vytrénované, neuhnú jednotky, ktoré sú v dedine na podpore.

Aktivovanie tejto funkcionality je možné po tom, ako klikneš na zhromaždisko.Tam v záložke Gold Klub môžeš aktivovať uhýbanie jednotiek. Na uloženie tejto voľby je potrebné následne kliknúť na tlačítko uložiť.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie