Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Aký efekt má rozširovanie ambasády?

Ambasáda úroveň 1 - Môžeš vstúpiť do aliancie.

Ambasáda úroveň 3 – Môžeš založiť alianciu ktorá môže mať až 9 hráčov.

Ambasáda úrovne 4-20 – s každou novou úrovňou môžu vstúpiť do aliancieďalší 3 hráči. Z toho vyplýva že pri ambasáde na úrovni 20 môže mať aliancia maximálne 60 hráčov.

Zbúranie ambasády nespôsobí vyhodenie súčasných členov z aliancie, ale na opätovný nábor hráčov (alebo na nahradenie vyhodených) musí byť ambasáda vylepšená pre potrebný počet hráčov.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie