Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Všeobecné informácie

Existujú 3 druhy artefaktov: s pôsobením na dedinu, na účet a unikátne. Artefakty s pôsobením na dedinu majú vplyv len v dedine kde je artefakt umiestnený, artefakty s pôsobením na celý účet majú vplyv na celý účet a unikátne artefakty majú vplyv ako artefakt s pôsobením na celý účet, len tento vplyv je silnejší.  

V danom momente môže mať hráč aktívne len 3 artefakty, z ktorých len 1 môže byť unikátny alebo s pôsobením na celý účet. Hráč ale môže vlastniť viac ako 3 artefakty, v takom prípade ale budú aktívne len tie 3 artefakty, ktoré získal ako prvé. Aby hráč mohol vlastniť viac ako 3 artefakty, ďaľšie artefakty môže získať len prebratím dedinky v ktorej sa artefakt nachádza. Na získanie ďaľšieho unikátneho artefaktu alebo artefaktu s pôsobením na celý účet je potrebné prebrať dedinku s artefaktom, keďže štandardný limit pre 1 účet je 1 unikátny artefakt, resp. 1 artefakt s pôsobnosťou na celý účet  a 2 artefakty s pôsobnosťou an dedinu. Navyše, artefakty s pôsobnosťou na dedinu "prebijú" vplyv artefakov s pôsobnosťou na účet, resp. unikátneho artefaktu s rovnakým typom efektu.

Artefakty sa objavia v natarských dedinách a budú neaktívne až do ich získania. Na získanie artefaktu potrebuješ pokladňu úrovne 10 pre artefakt s pôsobnosťou an dedinu, resp. úrovne 20 na unikátny artefakt alebo artefakt s pôsobnosťou na celý účet. Na získanie artefaktu musí byť pokladňa v ktorej sa artefakt nachádza zničená a musí byť poslaný normálny útok hrdinom z dediny kde sa nachádza tvoja pokladňa patričnej úrovne. Artefakt sa aktivuje 24h po získaní (toto platí aj pre artefakty ktoré už vlastníš).

TIP: Mesiac po pridaní artefaktov na server sa akýkoľvek artefakt ktorý je stále vo vlastníctve Natarov aktivuje a patríčný efekt sa uplatní na natarskú dedinu/účet.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie