Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Zrušenie akcií

Niektoré akcie môžu byť zrušené po kliknutí na symbol (Cancel).

Nasledujúce akcie môžu byť zrušené:

Stavanie budov:
Obrázok popisuje stratu surovín pri zrušení stavania budovy. Toto je z dôvodu neukrývania si surovín počas útokov.Loss


Rozdiel surovín medzi cenou za novú úroveň a pôvodnú úroveň budú stratené.

Poslanie vojakov:
Zrušnie poslania vojakov je možné kliknutím na červený krížik (Cancel) v  Zhromaždisku. Nezáleží na tom, či vojsko bolo poslané na nájazd, útok alebo na podporu.

Nasledujúce akcie nie je možné zrušiť:

Prečo tieto akcie nemôžu byť zrušené?
Aby si si nemohol robiť extra "úkryty".


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie