Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Budovanie - Všeobecne

Na začiatku by si sa mal zamerať na suroviny. Stačí kliknúť na prehľad dediny a vybrať jedno z 18 surovinových polí (drevo, hlina, železo a obilie). Nakoniec klikni na "Rozšíriť na úroveň 1".

Neskôr v hre budeš mať možnosť stavať viaceré pokročilé budovy. Ich zoznam nájdeš keď klikneš na prázdnu parcelu v tvojej dedine.

Prehľad dediny

Surovinové polia sú základ tvojej dediny; potrebuješ ich jednoducho na všetko. V Traviane sú tieto štyri: drevohlina, železo a obilie.

Surovinové polia môžeš vidieť v prehľade dediny. Každá dedina ich má 18. Prvá dedina má vždy 4 drevorubačov, 4 hlinené bane, 4 železné bane a 6 obilných polí ale ostatné územia okolo tvojej dediny môžu mať ich rozdelenie iné.

Na začiatku niesu surovinové polia rozšírené (úroveň 0 z 10 pre normálnu dedinu). Úroveń 0 surovinového pola produkuje iba 2 jednotky tejto suroviny za hodinu. Ak máš v sklade surovín dosť surovín, môžeš rozšíriť tvoje polia kliknutím na ne. Objaví sa niečo ako toto:

Potrebné suroviny pre rozšírenie na úroveň 1:

Hneď pod tým sa nachádza odkaz ktorým môžeš zadať príkaz na vyľepšenie pola.

Tento príkaz môžeš zrušiť kliknutím na červené X (Cancel) v prehľade dediny, ale bude ťa to stáť suroviny!

Centrum dediny

V centre dediny môžeš vidieť množstvo stavebných parciel. Každá môže byť v tom istom čase obsadená maximálne jednou budovou. Normálne môžeš použiť ktorúkoľvek parcelu pre hociktorú budovu, ale sú dve výnimky; zhromaždisko a múr.

Ďalšia vec je, že všetky budovy okrem úkrytu, skladu surovín a sýpky môžeš postaviť v  každej dedine len raz. Tieto tri výnimky môžu byť v dedine postavené koľko krát chceš hneď ako aspoň jednu postavíš na jej maximálnu úroveň.

Budovy majú rozličné použitia ktoré sú politického, ekonomického alebo vojenského typu. Naviac musíš splniť určité požiadavky pre každú konkrétnu budovu skôr ako ju môžeš postaviť. Ktoré to sú môžeš vidieť na stránke budovy alebo v stromovom diagrame budov.

Buď opatrný s červeným X (Cancel), nedostaneš plnú náhradu za suroviny, ktoré si investoval do stavby po jej zrušení!

Stromový diagram budov

Nižšie je zobrazený kompletný a prehľadný diagram všetkých budov a ich požiadaviek. Klikni naň pre úplné zobrazenie. Trhovisko potrebuje sklad surovín a sýpku na úrovni 1!

BuildingtreeBudovy

Budovy a polia sú dve najdôležitejšie zložky hry. Ony ti umožňujú trénovať vojakov, uskladňovať suroviny, vstupovať do aliancii a získavať suroviny.

Polia
Na prehľad polí sa môžeš dostať kliknutím na prvý krúžok zľava hore na Travianovskej obrazovke. Ak sa poobzeráš dookola zbadáš hodinovú produkciu surovín, tvojich vojakov (možno žiadnych), a 4 typy surovinových polí:

Typ suroviny Vzhľad Poznámky
Drevo lumber.gif Germáni ako kmeň majú vojakov ktorých tréning vyžaduje veľa dreva. Rezidencia potrebuje tiež veľa dreva na svoje vylepšenia.
Hlina clay.gif Hlina je primárna surovina pre Galský kmeň, ktorý má veľmi hlinovo náročných vojakov. Tak isto aj aktívne rozvíjaná dedina potrebuje relatívne viac hliny.
Železo iron.gif Táto surovina je hlavne používaná v drahom brnení Rimanských vojakov a hradieb. Z tohoto dôvodu budú Rimania vždy bažiť po železe.
Obilie crop.gif Najprobelmatickejšia surovina zo všetkých 4och. Budovy stoja menej obilia ako ostatných surovín a ty máš 6 obilných polí namiesto 4och, ale stále to nieje dosť. Toto je spôsobené tým že produkcia obilia je znížená vždy keď rozšíriš inú budovu alebo pole alebo vytrénuješ vojaka.

Aby sa zvýšila úroveň poľa, klikni na jeho obrázok a klikni na odkaz 'Rozšíriť na úroveň X'. Ak je tento odkaz neaktívny, mal by byť uvedený dôvod prečo.

Pokús sa udržať tvoju produkciu tak vyrovnanú ako sa dá s obilím na 50%. Napríklad:
Drevo: 100/hodina
Hlina: 100/hodina
Železo: 100/hodina
Obilie: 50/hodina
Samozrejme musíš produkciu prispôsobiť svojim skutočným potrebám, toto je len všeobecné pravidlo.

Budovy

Budovy v Traviane umožňujú všetko, len nie produkciu surovín. Na tento účel slúžia polia. Na postavenie budovy musíš kliknúť na prázdnu parcelu v centre dediny, na ktorú sa môžeš dostať kliknutím na druhý kruh zľava hore na Travianovskej obrazovke. Po kliknutí na parcelu ti stačí vybrať si zo zoznamu dostupných budov tú ktorú chceš postaviť. Niektoré budovy vyžadujú iné ako požiadavky. Pozri sa na help.travian.sk pomocnú stránku o budovách alebo na stromový diagram budov aby si našiel vyžadované požiadavky pre budovu. Najdôležitejšie budovy sú vymenované nižšie.

Storage - Sýpka a Sklad surovín

Sýpka a Sklad surovín uskladňujú vyprodukované suroviny na neskoršie použitie. Sklad surovín uskladňuje Drevo, Hlinu a Železo, zatiaľ čo Sýpka iba Obilie. Neskôr v hre sú tieto budovy veľmi dôležité a sú to taktiež požiadavky pre budovy ako trhovisko.

Hlavná budova
Hlavná budova, taktiež známa pod skratkou HB je najdôležitejšou budovou v Traviane. Takmer všetky budovy vyžadujú Hlavnú budovu na úrovni X aby mohli byť postavené a vylepšením tvojej Hlavnej budovy taktiež zrýchluješ stavbu tvojich polí a ostatných budov. Od úrovne 10 môžeš pomocou nej búrať ostatné budovy.

Vojenské budovy - Kováč, Kasárne, Stajne, Dielňa, Hrdinský dvor, Turnajové ihrisko, Mestská hradba, Palisáda a Zemná hrádza
Vojenské budovy ti umožňujú trénovať, vylepšovať a ovládať tvoju armádu. Najdôležitešie z nich sú zhromaždisko a kasárne. Pozri sa na hlavnú stránku "Vojenských budov". Nižšie sa nachádza zoznam ostatných dôležitých vojenských budov.

  • Múry: mestská hradba, palisáda a zemná hrádza chránia tvoju dedinu pred útočníkmi, poskytujúc obranu približne 3, 2,5 a 2% za úroveň. Navyše, základná obranná hodnota dediny vzrastie o 6, 8 alebo 10 bodov za úroveň.
  • Vylepšenia: Kováč zvyšuje obranné aj útočné schopnosti tvojich vojakov.
  • Výskum: V akadémii môžeš vyskúmať nových vojakov ak máš postavené správne budovy
  • Tréning: V kasárňach, stajniach a dielni môžeš trénovať vojakov s ktorými môžeš útočiť
  • Hrdinský dvor a Oázy: Ako môžeš vidieť pri pohľade na mapu, nachádza sa tam viacero údolí ktoré sú obývané zvieratami. Tieto oázy môžeš obsadiť so svojím hrdinom na získanie extra produkcie.
  • Rýchlosť: Keď začneš útočiť na väčšie vzdialenosti, všimneš si že väčšina vojakov nemá dostatočnú rýchlosť. Keď postavíš turnajové ihrisko, tvoji vojaci sa stanú rýchľejší pri cestovaní po precestovaní 20 políčok.

Sekundárne odvetvia - píla, tehelňa, zlievareň, mlyn a pekáreň
Sekundárne odvetvia sú budovy ktoré dávajú bonus k produkcii suroviny určitého druhu. Každá surovina má svoje Sekundárnu odvetvie, pričom obilie má dokonca terciárne odvetvie v podobe pekárne.

  • Drevo: Píla píli všetko surové drevo prichádzajúce od Drevorubačov, čím zvyšuje jeho produkciu až o 25%. Vyžaduje Drevorubača na úrovni 10.
  • Hlina: Tehelňa spracováva všetku hlinu na tehly, čím zvyšuje jej produkciu až o 25%. Vyžaduje Hlinenú baňu na úrovni 10.
  • Železo: Zlievareň vytvára ingoty zo surového železa naťaženého v baniach, čím zvyšuje produkciu železa až o 25%. Vyžaduje Železnú baňu na úrovni 10.
  • Obilie: Mlyn spracováva surové obilie na múku, čím zvyšuje produkciu obilia až o 25%. Vyžaduje Obilné pole na úrovni 5. Ak máš Mlyn rozšírený na úroveň 5, a zároveň Obilné pole na úrovni 10, môžeš vybudovať pekáreň ktorá pridáva dodatočných 25%.

Expanzia - palác a rezidencia
Ako sa tvoja prvá dedina neustále zväčšuje a zväčšuje, budeš v istom momente schopný založiť nové dediny. Toto môže byť prevedené vytrénovaním Osadníkov. Osadníci môžu byť postavení ak máš volný slot na dedinu, ktorý sa vytvorí keď máš palác na úrovni 10, 15 alebo 20 alebo rezidenciu na úrovni 10 a 20.

Obchodovanie - trhovisko a obchodná kancelária
Vždy budeš mať nevyrovnané množstvo surovín ak budeš hrať naozaj aktívne. Aby si to mohol vyriešiť, môžeš obchodovať s ostatnými hráčmi použitím trhoviska. Neskôr v hre budeš potrebovať väčších obchodníkov, to sa dá dosiahnuť pomocou vybudovania obchodnej kancelárie.

ID Budov

ID Budov (gids)
gid Budova   gid Budova   gid Budova
1 Drevorubač   16 Zhromaždisko   30 Veľké stajne
2 Hlinená baňa   17
Trhovisko   31 Mestská hradba
3 Železná baňa   18 Ambasáda   32 Zemná hrádza
4 Obilné pole   19 Kasárne   33 Palisáda
5 Píla   20 Stajne   34 Kamenár
6 Tehelňa   21 Dielňa   35 Pivovar
7 Zlievareň   22 Akadémia   36 Pasce
8 Mlyn   23 Úkryt   37 Hrdinský dvor
9 Pekáreň   24 Radnica   38 Veľký sklad surovín
10 Sklad surovín   25 Rezidencia   39 Veľká sýpka
11 Sýpka   26 Palác   40 Div sveta
13 Kováč   27 Pokladnica   41 Žriedlo
14 Turnajové ihrisko   28 Obchodná kancelária      
15 Hlavná budova   29 Veľké kasárne  
 

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie