Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Úloha 10: Dokončiť okamžite

Popis: Pod dedinou môžeš nájsť zoznam všetkých aktuálne stavaných budov. Tentokrát môžeš výstavbu urýchliť. Použi zlatky z predchádzajúcej úlohy a dokonči výstavbu budov okamžite kliknutím na "dokonči stavbu okamžite".

Tip: Aby si mohol splniť úlohu musí v dedine prebiehať výstavba.

Odmena: 10 Gold


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie