Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Regióny a víťazné body

Regióny a víťazné body

Vo výročných špeciáloch od roku 2014 sa hra odohráva na mape starovekej Európy, ktorá je rozdelená na  87 regiónov. V špeciáli 2017, Fire and Sand, je mapa menšia a pozostáva z 401 x 401 polí, oproti 801 x 801 poliam v bežnej verzii.

Regióny, osídľovanie a riadenie

Nachádza sa tam 87 samostatných regiónov, ktoré môžu aliancie ovládnuť. Toto im umožňuje zbierať víťazné body a aktivovať staroveké sily (artefakty).

Takže, ako môžeš prevziať región? Najskôr ho musíš odomknúť. To sa stane vtedy, keď bude mať 5 najväčších aliancií v regióne spoločne minimálne 4 000 populácie. Populácia ostatných aliancií, hráčov bez aliancie, na dovolenke alebo zablokovaných, rovnako ako Natarove dediny sa nepočítajú. Po odomknutí sa región nedá znovu zamknúť, dokonca ani v prípade, že populácia klesne pod 4 000.

Nové dediny sa dajú osídliť len v regiónoch, ktoré sú odomknuté alebo susedia s odomknutými regiónmi. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je niekoľko regiónov v centre, kde sa objavujú noví hráči a kde sa vždy dajú osídliť nové dediny.

Ak sa niektorej z aliancií v odomknutom regióne podarí dosiahnuť viac ako 50 % populácie v regióne (počíta sa len 5 najlepších aliancií v regióne), začne preberať kontrolu nad regiónom. Toto trvá 24 hodín. Ak sa aliancii podarí udržať väčšinu, preberie kontrolu nad regiónom.

Informácie o populácii regiónu a podiel 5 najlepších aliancií sú zobrazené v karte Štatistika > Región a v ktorejkoľvek ambasáde, ktorá sa nachádza v regióne. Nezabudni, že v stĺpci „Regionálna populácia“ v štatistike sa zobrazuje populácia najlepšej aliancie v regióne, nie celková populácia v regióne.

Prehľad regionálnych zákonitosti:

Stav regiónov

Ako dosiahnuť

Účinky

Uzamknuté

Všetky regióny sú na začiatku uzamknuté.

Nedajú sa osídliť, kým nesusedia s odomknutým regiónom alebo ak to nie je jeden z regiónov v centre.

Odomknuté

5 najlepších aliancií v regióne musí v rámci regiónu dosiahnuť 4 000 populáciu.

Dá sa osídliť a prevziať. Nedá sa opätovne uzamknúť.

Prevzatý

Jedna z aliancií musí dosiahnuť viac ako 50 % populáciu 5 najlepších aliancií v regióne.

Môže dôjsť k odomknutiu, ak aliancia stratí väčšinu.

Zabezpečené

Aliancia musí mať väčšinu viac ako 24 hodín nepretržite.

Členovia vládnucej aliancie môžu aktivovať starovekú silu regiónu (ak ju má) a aliancia dostane víťazné body.

Mapa regiónov

(pre zväčšenie klikni na obrázok)

 

Staroveké sily a víťazné body

Všetci členovia aliancie, ktoré ovládajú región, môžu mať prospech zo starovekej sily regiónu, ak nejakú má. Pre aktivovanie starovekej sily musí mať hráč pokladnicu na úrovni 10 (pre malé sily, ktoré sa vzťahujú na dedinu) alebo 20 (pre sily, ktoré sa vzťahujú na účet). Silu môžeš aktivovať v ktorejkoľvek dedine; nemusí sa nachádzať v rovnakom regióne ako sila.

V každej dedine môžeš aktivovať jednu silu, pre celý účet však môže byť použitá len jedna zo síl. Po aktivovaní trvá sila 24 hodín, následne sa dá znovu aktivovať, ak aliancia ešte stále drží región. Každý deň je zadarmo jedna aktivácia; každá ďalšia aktivácia stojí 5 (pre sily dediny) alebo 10 (pre sily účtu) zlata.

Silu môžeš deaktivovať za nasledovných okolností:

  • Ak si prišiel o dedinu, v ktorej bola aktivovaná
  • Ak tvoja aliancia prišla o kontrolu nad regiónom, ktorý má silu

Staroveké sily, aj keď sú veľmi užitočné, nie sú jedinou výhodou pri ovládaní regiónov. Ak chceš vyhrať, musí tvoja aliancia zbierať víťazné body. Aliancia získa víťazné body za každý deň, kedy ovláda región. Množstvo záleží od regiónu:

  • Unikátna sila – 10 bodov za jeden deň
  • Veľká sila – 30 bodov za jeden deň
  • Malá sila – 50 bodov za jeden deň
  • Žiadna sila – 100 bodov za jeden deň (v regióne Delphi 200 bodov)

Aliancia, ktorá na konci hry získa najviac víťazných bodov, vyhrá. Špeciál Fire and Sand trvá 200 dní a nenachádzajú sa v ňom divy sveta.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie