Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Správy & Hlásenia

  1. Správy v hre (IGMs)
  1. Hlásenia

 

Správy v hre (IGMs z anglického In Game Messages)

Klikni na ikonu správ (úplne posledná na hornej lište s obrázkom pergamenu a brka), dostaneš sa tak do svojej schránky projatých správ, odtiaľ môžeš čítať a písať nové správy, alebo mazať a archivovať tie staré.

Správy sú primárnym komunikačným prostriedkom ktorý Travian ponúka na komunikáciu s ostatnými hráčmi. Správy sa taktiež používajú pri komunikácii s členmi Travian Tímu ak na to nastane dôvod.
Klasické zobrazenie správy môžeš vidieť nižšie. Ak chceš písať, stačí kliknúť na záložku písať , následne musíš vyplniť príjemcu správy v prvek kolonke. V T4 obsahuje niekoľko vylepšení v systéme posielania správ, najvýraznejšia je, že systém odteraz automaticky registruje prvé písmená čo napíšeš a na ich základe ponúkne zoznam mien vo vysúvaciom menu. Ďalšia novinka je, že máš možnosť pridať ludí do tvojho adresára (prvá ikona napravo od kolonky adresáta - môžeš tam pridať kamarátov tak že tam napíšeš ich názvy účtov a klikneš na uložiť). Teraz keď si zadal príjemcu, môžeš vyplniť predmet správy, alebo ho nechať aj prázdny, pokiaľ je vyplnený príjemca správa bude odoslaná aj bez predmetu a samotného textu správy. Ďalej už môžeš do správy písať čo uznáš za vhodné, no dbaj na pravidlá netikety. Urážanie spoluhráčov alebo používanie nevyberaného jazyka môže spôsobiť ban alebo iné potrestanie. Keď je hotovo, stačí kliknúť na poslať.

Ak si v aliancii (a taktiež ak si obdržal potrebné oprávnenie jej veliteľom) môžeš poslať Hromadnú Správu alebo Aliančnú správu. To sa dá spraviť dvomi spôsobmi: napísaním [ally] ako príjemcu, alebo kliknutím na druhú malú ikonku napravo od kolonky príjemcu(modré aliančné tlačítko). Kliknutím naň sa príjemca okamžite nastaví ako [ally]. Keď posielaš HS, všetci hráči v tvojej aliancii obdržia túto správu.

Ak používaš Plusko, môžeš svoje správy aj ukladať.

BBkódy v správach

Možno si si všimol dodatočný zoznam možností hneď nad telom správy (časť kde sa píše samotná správa). Pozri sa na obrázok nižšie:

bbcode


Tieto tlačidlá ti umožnia používať BB kódy v tvojich správach - rovnako ako v textovom editore môžeš napísať text ako kurzívu, tučným alebo podčiatknuto - alebo ako kombináciu všetkých troch! A je tu aj pár ďalších zaujímavých možností.

Vysvetlili sme si funkciu prvých troch tlačidiel. Je ich viac samozrejme, ale v záujme plynulosti tohoto manuálu najskôr vysvetlíme posledné tri skôr ako sa budeme venovať prostredným.

Tieto tlačidlá ti umožnia pridať trocha Travianovskej tématiky do tvojich správ: prvé ti umožní pridať suroviny, či už drevo, hlinu, železo alebo obilie. Klikni na tlačidlo, potom klikni na surovinu ktorú chceš a potom už len stačí napísať číslo po tom čo sa kód objaví a je to! Keď sa správa odošle, kód bude zobrazený ako malá ikonka suroviny. Toto šetrí čas keďže nemusíš písať "drevo" alebo "hlina" a samozrejme to aj krajšie vyzerá.

bbcode


Ak klikneš na obrázok malého vikinga, vysunie sa bohatý výber smajlíkov ktoré môžeš pridať do správy.

bbcode


Posledné tlačítko s malým mečom ti umožní pridať ikonky vojakov podobne ako pri surovinách, fungujú úplne rovnako. Stačí kliknúť na ikonku, pridaj čísla (alebo opačne) a hotovo.

bbcode


To nás privádza k štyrom tlačidlám v strede. Prvé ti umožní pridať do tvojej správy odkaz na alianciu; stlač tlačidlo a medzi dva kódy zadaj presné meno aliancie. Alebo napíš meno aliancie, vysvieť ho s kurzorom a následne klikni na tlačidlo. Ďalšie je ikona hráča, umožňuje ti pridávať odkazy na hráčov. Tieto sa zobrazia ako normálne odkazy, prvý ťa privedie na stránku aliančného profilu, to druhé na profil hráča. Ďalej môžeš samozrejme pridať aj súradnice ktoré čitateľa privedú priamo na miesto na mape kam odkazujú. A nakoniec, môžeš pridať hlásenie do tvojej správy, ale to je trocha náročnejšie. Aby si mohol pridať hlásenie potrebuješ jeho ID číslo. To znamená, že potrebuješ zobrať poslednú časť z odkazu na prehliadača a pridať ju medzi kódy, malo by to vyzerať asi takto: [report] 2187686[/report]. Je viacero možností ako posielať hlásenia, ich popis nájdeš na stránkach Answers tiež.

bbcode


Kliknutím na posledné tlačítko (to najviac napravo) si môžeš pozrieť náhľad tvojej správy aby si videl ako bude vyzerať.

bbcode


Triediaca funkcia pre správy

Užitočná, ale trocha schovaná funkcia je zoraďovanie správ podla dátumu. Všetci poznajú normálny vzhľad kde je najnovšia správa zobrazená úplne na vrchu:

sort_report


Ale niekedy môže byť užitočné vidieť správy od najstarších po najnovšie. Nie je to žiadna veda, stačí kliknúť na "Odoslané". Keď to spravíš, správy budú zobrazené v opačnom poradí a najstaršie budú zobrazené ako prvé:

sort_report

Skúsil si poslať príliš veľa správ v krátkom čase

V prípade, že sa pokúsiš odoslať príliš veľa správ v krátkom čase, obdržíš nasledovnú chybovú hlášku:


Nie je sa čoho obávať. Stačí počkať uvedený čas a problém sa vyrieši sám.


Hlásenia

Hlásenia sú informatívne správy posielané Travianom, aby si vedel čo sa na účte deje. napríklad ak na teba niekto zaútočil alebo ti niekto poslal podporu. Symbol je zelený a obrázok správy je hneď vedľa v tom istom kruhu.

Kompletný report dostaneš len ak si bol obranca alebo ak si zabil aspoň 25% nepriateľských vojakov pri útoku. Hlásenia o podporách ukazujú iba počet tvojich mŕtvych vojakov.

Ak používaš Plus, môžeš hlásenia zoradiť podľa dátumu.

Ikony hlásení

Možno si si všimol rozličné ikony hlásení ktoré sa nachádzajú pred nimi. Boli do hry pridané aby sa dali hlásenia lahšie rozlíšiť. Ale čo vlastne znamenajú? A ako ich môžeš používať?

Hlásenia sú rozdelené do štyroch skupín:

  • Obchody
  • Podpory
  • Útoky
  • Rozličné

Rovnako môžu byť aj ikony reportov rozdelené na 4 skupiny.

Obchody
mostly_lumber Obchodníci doniesli hlavne drevo
mostly_clay Obchodníci doniesli hlavne hlinu
mostly_iron Obchodníci doniesli hlavne železo
mostly_crop Obchodníci doniesli hlavne obilie

Podpory
reinforcement_arrived Podpory dorazili

Útoky
won_attacker Vyhral ako útočník bez strát
won_attacker Vyhral ako útočník so stratami
lost_attacker Prehral ako útočník (žiadny z tvojich vojakov sa nevrátil)
won_defender Vyhral ako obranca bez strát
won_defender Vyhral ako obranca so stratami
lost_defender Prehral ako obranca (žiadny z tvojich vojakov neprežil)
lost_defender Prehral ako obranca bez strát (to znamená že si nemal žiadnych brániacich vojakov)

Rozličné
miscellaneous Rozličné (napríklad natarský útok)
adventure Hlásenie z výpravy
animals_caught Neprebehol žiadny boj, ale boli chytené zvieratá
won_scout_attacker Vyhral špehovanie ako útočník
lost_scout_attacker Prehral špehovanie ako útočník
won_scout_defender Vyhral špehovanie ako obranca
lost_scout_defender Prehral špehovanie ako obranca

Ak si si neni istý aký je význam ikony, môžeš na ňu ísť myšou a uvidíš čo znamená:

ally_attack


Tieto ikony ti pomôžu získať prehľad o reportoch ktoré máš v schránke.

Ale tiež ti pomáhajú vytriediť aliančné útoky. Aby si použil túto funkciu, potrebuješ kliknúť na jednu z ikôn na obrázku a budeš vidieť len hlásenia tohoto typu (pre príklad sa pozri na obrázok na ďalšej strane). Toto ti taktiež dovolí vidieť aj staršie hlásenia.

sort_alliance_reports


Taktiež môžeš kliknúť na 3 tlačítka zobrazené vyššie. Tlačítko 1 je filter útokov, tlačítko 2 bránenia a ak klikneš na tlačítko 3, nebudú sa zobrazovať útoky vlastnej aliancie ( s menej ako 100 vojakmi alebo bez strát). Ak si si neni istý čo znamenajú, môžeš na ne ukázať kurzorom.

Zdielanie bojových hlásení so VŠETKÝMI hráčmi na serveri

Je ti umožnené zdieľať hlásenia s každým iným hráčom na serveri.

Preto bude odkaz bojového hlásenia vyzerať nasledovne: s6.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47

"Kód" za | dostaneš len pre svoje vlastné hlásenia (to znamená že nebude viditeľný v aliančnom prehľade útokov). Teraz sa môžeš rozhodnúť či niekomu dáš odkaz na úplné hlásenie alebo nie.

Ak pošleš zredukované hlásený odkaz (s6.travian.com/berichte.php?id=1168740) tak iba členovia aliancie  a zástupcovia budú schopní hlásenie prečítať.

Ale ak pošleš kompletný link (s6.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47) potom bude môcť každý hráč na server vidieť hlásenie o útoku.

Triediaca funkcia pre hlásenia

Užitočná, ale trocha schovaná funkcia je zoraďovanie hlásení podla dátumu. Všetci poznajú normálny vzhľad kde je najnovšie hlásenie zobrazená úplne na vrchu:

sort_report


Ale niekedy môže byť užitočné vidieť hlásenia od najstarších po najnovšie. Nie je to žiadna veda, stačí kliknúť na "Odoslané". Keď to spravíš, hlásenia budú zobrazené v opačnom poradí a najstaršie budú zobrazené ako prvé:

sort_report


Hlásenia udalostí v okolí

T4 má úplne novú kategóriu hlásení - sú tú hlásenia o udalostiach v okolí a sú úplne iné ako tie ostatné čo v Traviane dostaneš/uvidíš.

V prvom rade, hlásenia o udalostiach v okolí vôbec nedostávaš na rozdiel od hlásení keď obchoduješ alebo útočíš/obraňuješ. Aby si ich mohol vidieť, klikni na hlásenia a v menu vyber 'Okolie'. Tieto hlásenia ti prinesú novinky o tom čo sa deje v tvojom okolí či už sa týchto udalostí zúčastňuješ alebo nie. Získaš tak užitočné informácie o tvojom bezprostrednom okolí ako kedy bola niektorá oáza vykradnutá, kedy sa tu založila nová dedina alebo kedy sa v neďalekej dedine bojovalo. Dokonca aj keď sa meno dediny zmení, bude to v týchto upozorneniach spomenuté. Bude taktiež ukázaný dátum a čas udalosti, dokonca aj s hráčom ktorý udalosť spôsobil. Napríklad ak niekto zmení názov svojej dediny, hlásenie ti povie ktorý hráč tak spravil ako aj starý a nový názov dediny. Avšak hlásenia o útokoch na oázy a hlásenia o útokoch na hráčov nebudú obsahovať meno útočníka.

Hlásenia o udalostiach sa budú časom kopiť takže budeš mať vždy prehľad o tom čo sa stalo v minulosti, nemôžeš ich mazať ani čistiť.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie