Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Trhovisko

Marketplace

Požiadavky: Hlavná budova úroveň 3, Hlavná budova úroveň 1, Sýpka úroveň 1, min verzia Travianu: 2.5

V Trhovisku môžeš vymieňať suroviny s ostatnými hráčmi. Čím vyššia je jeho úroveň, tým viac surovín môže byť presúvaných v rovnakom čase.

Keď vstúpiš do Trhoviska uvidíš 4 sekcie z ktorých si môžeš vybrať:

  • Sekcia 'Poslať suroviny'. Z tejto obrazovky môžeš posielať suroviny. Pomocou vyplnenia fromulára a kliknutím na 'ok' sa dostaneš na potvrdzovaciu obrazovku s informáciami ktoré si zadal do formulára. Uisti sa že sú tieto informácie správne pretože by si ani zďaleka nebol prvý čo poslal suroviny niekomu cudziemu kvôli zlým zadaným súradniciam.
  • Sekcia 'Kúpiť' je určená na kupovanie surovín od ostatných hráčov. Ak máš dosť surovín, môžeš kliknúť na odkaz 'prijať ponuku' pri ponuke a obchodníci vyrazia na cestu. Buď opatrný, ponuka je okamžite prijatá hneď ako na odkaz klikneš, nenasleduje žiadna potvrdzovacia obrazovka ako pri 'poslať suroviny'.
  • Tretia sekcia má názov 'Predať'. Tu môžeš umiestniť svoje ponuky na Trhovisko a čakať či budú ostatnými hráčmi prijaté.
    Ak nechceš aby boli tvoji obchodníci na cestách celé dni, mal by si nastaviť maximálny čas transportu.
  • Posledná sekcia má názov 'Obchod s NPC'. Tu môžeš vymieňať suroviny so systémom v pomere 1:1, čo znamená že môžeš napríklad zmeniť tvojich 500 dreva, 400 hliny, 300 železa a 4000 obilia na 1500 dreva, 1400 hliny, 1300 železa a 1000 obilia.

Pamätaj že pri posielaní alebo prijímaní surovín existuje pre každého hráča limit surovín ktoré vie uskladniť. Ak obdržia viac surovín ako vedia uskladniť, všetko navyše je stratené a nemôže byť vrátené nazad.

  Rimania Galovia Germáni
Rýchlosť v poliach/hodina 16 24 12
Kapacita obchodníkov 500 750 1000

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie