Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Zhromaždisko

Rally Point

Požiadavky: min verzia Travianu: 2.5

Tu sa stretávajú vojaci z tvojej dediny. Odtiaľto ich môžeš poslať preberať, útočiť, lúpiť alebo podporiť inú dedinu.

Zhromaždiko môže byť postavené len na zakrivenej ploche hneď pod hlavnou budovou.

Keď sa budeš pokúšať odoslať útok alebo lúpež na hráča, ktorý je členom tvojej, spojeneckej alebo aliancie s ktorou má tá tvoja dohodu o neútočení, dostaneš o tom upozornenie.

Keď posielaš útok katapultami, zameraný ciel bude ukázaný v zhromaždisku. V závislosti od úrovne Zhromaždiska môžeš vyberať pre svoje katapulty rozličné ciele:

  • Na úrovni 1 iba náhodne
  • Na úrovniach 3, 5 a 10 počet zamerateľných cielov rastie
  • Na úrovni 10 môžeš zamerať všetky budovy okrem úkrytu, kamenára a pascí
  • Na úrovni 20 a aspoň 20 katapultoch môžeš zamerať 2 ciele z rovnakej ponuky ako na úrovni 10
  • Pamätaj že pri vyšších úrovniach môžeš stále zamerať všetky ciele z tých nižších!
Zhromaždisko na úrovni 1
Zhromaždisko na úrovni 3 Zhromaždisko na úrovni 5 Zhromaždisko na úrovni 10
Náhodne Sklad surovín Pekáreň Akadémia
  Sýpka Tehelňa Kasárne
    Hlinená baňa Pivovar
    Obilné pole Ambasáda
    Mlyn Veľké kasárne
    Zlievareň Veľké stajne
    Železná baňa Hrdinský dvor
    Píla Žriedlo
    Drevorubač Hlavná budova
      Trhovisko
      Palác
      Zhromaždisko
      Rezidencia
      Kováč
      Stajne
      Turnajové ihrisko
      Radnica
      Obchodná kancelária
      Pokladnica
      Div sveta
      Dielňa

Prichádzajúce útoky/lúpeže

Prichádzajúce útoky/lúpeže môžeš označiť odlišnou farbou. Navyše, každá hlavička bude taktiež farebne odlíšená pre väčší prehľad.


Farebné kódy sú:

  • Červená = Prichádzajúci útok alebo lúpež
  • Zelená = Prichádzajúca podpora a vracajúce sa jednotky
  • Žltá = Odchádzajúce jednotky
  • Fialová = Prichádzajúce jednotky do oáz pripojených k tejto dedine

Okrem názvu dediny budeš vidieť aj súradnice dediny odkiaľ ide útok, lúpež alebo podpora.

Ak je počet jednotiek ktoré idú do dediny menší ako súčasná úroveň zhromaždiska, bude obranca vidieť aký typ jednotiek prichádza. Nebude vidieť presné počty, len typ jednotiek. Na obrázku vyššie vidíš prichádzajúcich legionárov a hrdinu. Žiadne iné jednotky v útoku nie su.

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie